Aanmelden

Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Pas een jaar later, als uw kind vijf jaar is geworden is het leerplichtig. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar (minimaal 10 weken voor de leeftijd van 4 jaar). Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. Er vindt een intakegesprek plaats, waarbij uw kind aanwezig is.  

Kinderen die 4 jaar zijn en instromen in groep 1 hebben soms moeite om hele dagen op school door te brengen. In dit geval adviseren we om die kinderen (tijdelijk) alleen in de ochtenduren de school te laten bezoeken. Dit gebeurt in overleg met de juf van groep 1. Vóór de definitieve plaatsing kunt u maximaal 5 momenten als gewenning aan de school en groep met de leerkracht van de groep 1 afspreken.

Leerplicht

Nu kan het gebeuren dat een schoolweek van zo’n 24 uur ook voor een 5-jarige nog te vermoeiend is. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling. Die houdt in dat een 5-jarige kleuter ten hoogste 5 uur per week thuis mag blijven. De ouders moeten dit wel tijdig doorgeven aan de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de directeur van de school daarnaast toestaan dat een 5-jarige nog eens 5 uur extra per week wordt thuis gehouden. Deze uren mogen niet worden opgespaard.

Zodra uw kind zes jaar is houdt deze regeling op. Het spreekt vanzelf, dat door dit verzuim wel het leer- en onderwijsproces wordt doorbroken. 

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen? Stel of meld ze gerust via onderstaand contactformulier. Ziekmelden kan telefonisch tussen 8.15 en 8.30 uur via het centrale telefoonnummer of via de Schoolapp.

Contactgegevens
Plein 36
6466 GG Kerkrade

Mail: info.rkbsdespoorzoeker@movare.nl

Telefoon: 045 5411367

    Stel ons uw vraag

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details