Peuterspeelzaal en BSO


De Spoorzoeker Peuteropvang en buitenschoolse opvang Spoorzoeker zijn gevestigd in de nieuwbouw van onze basisschool. De peuteropvang werkt onder andere vanuit de gedachte dat geen enkel kind hetzelfde is. Kinderen genieten er van uitdagende activiteiten en thema’s die aansluiten op hun belevingswereld. De betrokken pedagogisch medewerkers begeleiden ze veilig en liefdevol op weg naar de basisschool. De kinderen voor de BSO worden na school opgehaald om te spelen op de ruime buitenspeelplaats of gebruik te maken van de verschillende ruimtes in de brede school.

Als een kind 4 jaar wordt gaat het naar de basisschool. In de voorschoolse periode heeft een kind zich motorisch, cognitief en op taalgebied ontwikkeld, maar ook de wereld om zich heen ontdekt. Het kind heeft een eigen karakter ontwikkeld. Pedagogisch medewerkers hebben het kind goed leren kennen en hebben veel kennis over de ontwikkeling van het kind. Het is voor de leerkrachten van de basisschool prettig om te weten hoe de eerste dagen van het kind zijn verlopen. Zo kunnen zij het kind op een goede manier begeleiden en stimuleren.

De mentor van het kind geeft daarom informatie aan de basisschool over de ontwikkeling van het kind. Hiermee is een belangrijke basis gelegd om de overgang van opvang naar de basisschool voor ieder kind zo soepel mogelijk te laten verlopen. De medewerkers maken hierbij gebruik van een overdrachtsdocument voor het weergeven van informatie over het kind alsook de met ouders besproken observaties. De overdacht wordt met de ouders besproken en pas overgedragen na schriftelijke toestemming van de ouders. Daarna geeft de mentor van het kind de formulieren persoonlijk af bij de leerkracht. Indien dit niet mogelijk is, belt de mentor na 2 weken met de leerkracht om de formulieren toe te lichten.

Peuteropvang en buitenschoolse opvang Spoorzoeker zijn gevestigd in de nieuwbouw van onze basisschool. De peuteropvang werkt onder andere vanuit de gedachte dat geen enkel kind hetzelfde is. Kinderen genieten er van uitdagende activiteiten en thema’s die aansluiten op hun belevingswereld. De betrokken pedagogisch medewerkers begeleiden ze veilig en liefdevol op weg naar de basisschool. De kinderen voor de BSO worden na school opgehaald om te spelen op de ruime buitenspeelplaats of gebruik te maken van de verschillende ruimtes in de brede school.

POV Spoorzoeker- povspoorzoeker@kinderopvangparkstad.nl
BSO Spoorzoeker- bsospoorzoeker@kinderopvangparkstad.nl

Telefoon nummer : 0455420365