Schoolgids

Klik hier om de Schoolgids te openen

Een warme school die midden in de wijk staat en waar iedereen elkaar kent. Een dynamische school omdat we volop in ontwikkeling zijn. Wij willen onze leerlingen met innovatief onderwijs voorbereiden op de snel veranderende maatschappij die steeds meer gericht is op digitalisering. Dit betekent dat leerlingen in een veilige omgeving vaardigheden kunnen ontwikkelen om in de toekomst mee te kunnen doen met deze veranderingen.
Daarbij hoort:
  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Probleemoplossende vaardigheden
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Plezier​
​
Wij vinden het belangrijk:
Dat kinderen gezien en gehoord worden en dat ze geloof hebben in hun kunnen. 

Wij vinden het belangrijk:
Dat kinderen leren om te leren. Daarom helpen we kinderen op een planmatige manier om te groeien in zelfstandigheid, om steeds meer en beter samen te werken.
 
Daarom: 
  
  • Zien wij het kind als team zowel op cognitief (leergebied) als op sociaal-emotioneel gebied.
  • Sluiten wij op een passende manier aan bij de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.
  • Sluiten wij aan bij de talenten van kinderenLeerlingenzorg is daarom voor ons, op een passende manier aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden en zo zorgen voor succeservaringen.