Svp alertheid.

Beste ouders en verzorgers,

Gisteren, 9 juli j.l., zijn twee kinderen gevolgd door een man in een Opel Corsa. Het betrof een oudere man. Hij heeft de kinderen gevolgd op de Drievogelstraat en aldaar de kinderen een aantal keren proberen aan te spreken. Uiteindelijk zijn de kinderen gevolgd naar de straat de Spoorzoeker. De politie is op de hoogte hiervan gebracht en de wijkagent zal alert zijn en zal contact hebben met school.

Omdat er ook op een andere school in Voerendaal melding is gemaakt van een soortgelijk voorval, willen we u als ouder informeren.

Mocht u u iets opvallen, waarschuw dan de politie.

Met vriendelijke groet,
Christel Withaar