JTV Zuidlimburg

Geachte ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat JTV Zuid-Limburg aankomende dinsdag 5 april onze school zal bezoeken. Zij zullen de periodieke mondcontroles uitvoeren bij de leerlingen die hiervoor zijn aangemeld. Voor verdere informatie verwijzing wij graag naar de website www.jtvzuidlimburg.nl .
 
Reeds aangemelde leerlingen hoeven zich niet nogmaals aan te melden. Mocht u alsnog willen aanmelden dan kan dit via de volgende link: http://jtvzuidlimburg.nl/aanmelden/.