Hitte volgende week; aangepaste schooltijden.

Beste ouders en verzorgers,

Gezien de verwachte hoge temperaturen volgende week en de warmte in onze school, zullen er volgende week aangepaste schooltijden gelden.

Dit betekent het volgende:

Maandag 18-7:    school tot 12 uur
Dinsdag 19-7:      school tot 12 uur
Woensdag 20-7:  school tot 12.30 uur
Donderdag 21-7: school tot 12 uur
Vrijdag 22-7:        school tot 12 uur (groepen 1 en 2 de hele dag vrij).

Wij bieden op school op maandag, dinsdag en donderdag noodopvang aan tot het eind van de schooldag (14.45 uur), voor de kinderen voor wie geen oplossing gevonden kan worden in de thuissituatie. De warmte in school is niet ideaal in de middag, dus als u als ouder/verzorger zelf iets kunt regelen, zou dat wenselijk zijn.

Wilt u gebruik maken van de noodopvang? Geef dat dan Voor vrijdag 15 juli a.s. aan bij de leerkracht van uw kind.

Met hartelijke groet,
Christel Withaar